De diensten van uw administratie en adviesbureau in Erica en Emmen

Wij voorzien als administratiekantoor in Erica en Emmen in alle diensten voor uw administratie. J.A. Arends Administratie en Adviesbureau is actief in heel Nederland. Een goede financiële administratie is voor iedereen immers onontbeerlijk. Dit geldt zowel voor particulier als bedrijf. Het is van belang dat u al uw zaken correct geregeld heeft. Wij kunnen u voorzien van een overzichtelijk totaalpakket en regelen het graag voor u.

Loonadministratie

Een correcte loonadministratie is van essentieel belang, aangezien dit van invloed kan zijn op de motivatie van uw personeel. Het te laat of niet goed uitbetalen van salarissen leidt tot onvrede en irritatie. Daarnaast heeft u te maken met instanties als de belastingdienst, ARBO-diensten, overige uitvoerende instanties en ziekenfondsinstellingen. Vanwege dit specialistische werk is door administratiekantoor Arends een aparte onderneming opgericht met ter zake deskundig personeel, die onafhankelijke dienstverlening verricht voor klanten van het administratiekantoor en externe klanten, maar ook voor kleine accountants- en administratiekantoren die deze specialistische werkzaamheden graag willen uitbesteden.

Financiële administratie

Startende ondernemers zijn van harte welkom bij ons kantoor in Emmen of Erica om zich te laten ondersteunen met de financiële administratie. Wij begeleiden u in uw administratie en geven voorlichting waar nodig. Het is voor u als -startende- onderneming ook mogelijk om ons permanent of tijdelijk in te huren om ter plekke uw administratie te verzorgen.

Aangiften en belastingadvies

Hoe complex de fiscale regelgeving ook mag zijn, wij streven voor u altijd naar een zo voordelig mogelijke situatie. Ook als het om fiscale zaken gaat, vindt u in ons een goede partner die uw belangen niet uit het oog verliest. Of het nou draait om de periodieke aangifte van uw belasting, of om het geven van gedegen advies: u kunt altijd op ons administratiekantoor in Erica of Emmen rekenen.

Wij assisteren zowel ondernemers als particulieren bij diverse soorten aangiften:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonheffing
 • Pensioenopgaven
 • Erfbelasting

Advisering

J.A. Arends Administratie en Adviesbureau te Erica en Emmen kan u voorzien van advies op allerlei vlakken. Onze advisering betreft bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsvorm onderneming
 • Opstellen ondernemersplannen voor bestaande ondernemingen en starters
 • Opstellen prognoses voor aanvraag financieringen
 • Aanvragen subsidies en toeslagen
 • Fiscale vraagstukken
 • Aanschaf boekhoudprogramma en inrichten administratie
 • Overige bedrijfsvraagstukken

Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Deze bestaat uit een balans en een winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. U bespaart veel tijd als u dit uitbesteedt. J.A. Arends Administratie en Adviesbureau te Erica en Emmen is u graag van dienst bij het opstellen, berekenen en regelen van uw jaarrekening.